• استعارة و دلالتها عند محمد عفیفي المطر.
 • وصف الأزهار فی الشعر العربی.pdf
 • الاغتراب في روایة کراف الخطایا لعبدالله عیسی
 • الاسلوب الاشهاری فی روایة الجزائریة المعاصرة- موضوعة الجسد- لأمین الزاوي نموذجاً
 • الاسطورة و الموروث في ولید سیف
 • مجموعه 20 فایل پایان نامه عربی عصر معاصر با فرمت پی دی اف
 • الابداع في شعر سمیح القاسم
 • تحلیل محتوای کتاب علوم بر اساس تکنیک ویلیام و کلوز فایل کامل
 • تحلیل روانشناختی ادبیات کودک و نوجوان در آثار رحماندوست و هوشنگ مرادی کرمانی
 • تحلیل رمان بامداد خمار-کامل
 • تکافو المعنی بین العربیةو الفارسیة في الغتي العربي و الفارسي من و باء
 • بررسی وطنیات ابراهیم طوقان
 • بررسی و مقایسه حروف جر و اضافه در فارسی و عربی
 • بررسی نحوی موضوع تعلق جارومجرور و ظرف در آیات قرآن
 • بررسی موسیقی شعر در دیوان شعر الاخطل الصغیر
 • بررسی خوانش پذیری کتاب های عربی دوره اول متوسطه
 • بررسی تطبیقی سیمای زن در آثار خلیل مطران و احمد شاملو
 • بررسی اسلوب انشاء در سه جزء آخر قرآن کریم
 • بررسی اسلوب انشاء و خبر در نهج البلاغة
 • بررسی حکمیات در دیوان احمد رامی
 • بررسی نقش مترجم در سه ترجمه منظوم رباعیات خیام به زبان عربی
 • بررسی ونقد ترجمه های عربی رباعیات خیام
 • دراسة تطبيقية لأربع تراجم لرباعيات عمر الخیام
 • "رباعیات الخیام" أحمدرامی دارسة سیمیائیة
 • ترجمه رمان سارة أثر عباس محمود العقاد
 • ترجمه و تحقیق دیوان فدوی طوقان
 • دیوان ترجمان الأشواق ابن عربی-دراسة أسلوبیة
 • کاربرد نحوی حروف جر زائد در قرآن کریم
 • توظیف التراث فی الروایة العربیة
 • حرکة الشعر في العراق من الکلاسيکية إلی الرومانسية
 • تشریح النص
 • ما هي سیمیولوجیا
 • عتبات( جیرار جینیت من النص إلی المناص)
 • في نظریة العنوان-خالد حسین حسین
 • أثر التورات في شعر الدرویش
 • أبها في الشعر السعودي المعاصر( دراسة موضوعیة فنیة)
 • بررسی و تبیین مؤلفه های پست مدرنیسم در اشعار رضا براهنی، علی باباچاهی و یدالله رؤیایی
 • پژوهشی در شعر و داستان محمد الماغوط
 • بررسی مولفه های شعر کودک در دیوان الاطفال سلیمان عیسی
 • بررسی عناصر پست مدرنیستی در قالب های کلاسیک شعر معاصر
 • بررسی زندگی و نقد شعر ابراهیم طوقان
 • بررسی بازنویسی و بازآفرینی کلیله و دمنه برای کودکان و نوجوانان منتشر شده از سال 1362 تا 1383
 • بررسی ادبیات کودک در اشعار دو شاعر فلسطینی ابوسلمی و احمد دحبور
 • أسالیب الإیجاز في بناء الخطاب القرآني( مقاربة أسلوبیة)
 • الحداثة و ما بعد الحداثة في المفهوم الشعري العربي
 • صورة الطفل في الشعر الفلسطیني المعاصر
 • رویکرد نشانه شناختی به کودک، در شعر پایداری فلسطین و ایران
 • بررسی نمادهای پایداری در اشعار پایداری محمد علی شمس الدین